Công ty TNHH Mặt Trời Đỏ Vũng Tàu (Red Sun) chúng tôi là công ty thương mại phân phối sản phẩm cho nhiều thương hiệu trong và ngoài nước.

Trước đây Redsun có hợp tác với Bapula và làm đại lý phân phối sản phẩm cho Bapula nhưng do không hiệu quả nên đã ngưng hợp tác từ tháng 11/2019.

Hiện nay Redsun đã quyết định hợp tác phân phối sản phẩm cacao và chocolate của 1 thương hiệu mới là thương hiệu OCA , nên đã sử dụng trang Facebook ,cũng như Website trước đây đã dùng để truyền thông cho công ty thực phẩm Amazon ( Bapula) để làm truyền thông cho thương hiệu hợp tác mới nhưng do sơ suất Redsun đã để cho bên làm dịch vụ truyền thông sử dụng lại những hình ảnh và thông tin mà trước đây đã sử dụng để truyền thông cho Bapula gây ra sự hiểu nhầm về thông tin giữa 2 thương hiệu.

Đây hoàn toàn là do lỗi của Redsun và Redsun đã nhận thấy sự sai sót của mình, xin phép gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến Bapula trước đây ra khỏi trang website và FB của Redsun,đồng thời gửi đến Bapula lời xin lỗi về những sai sót trên.

Redsun xin chân thành cảm ơn!