OCA đã vừa hoàn thành giấy chứng nhận vườn hữu cơ (dưới sự giám sát chất lượng của đơn vị đối tác Nhật Bản- CPOINT CORPORATION) và xưởng sản xuất hữu cơ theo tiêu chuẩn Nhật Bản (JAS certification).
OCA LUÔN CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TỪ NGUỒN CA CAO SẠCH VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐÚNG CHUẨN.